ขณะนี้อยู่ที่หน้า ...  ภาพกิจกรรม > ลดขนาดตัวอักษร : เพิ่มขนาดตัวอักษร

facebook.com/equitable.society
http://www.tkc.go.th/
http://www.asean4all.org/
http://www.asean4all.org/
 
  ภาพกิจกรรม
หลักสูตรการใช้ ICT พื้นฐานเพื่อความเท่าเทียม สำหรับคนพิการทางการมองเห็น
หลักสูตร : การใช้ ICT พื้นฐานเพื่อความเท่าเทียม สำหรับคนพิการและผู้ด้อยโอกาส
หลักสูตรการจัดการเอกสาร งานบัญชีและการนำเสนอสำหรับคนพิการ และผู้ด้อยโอกาส
ภาพบรรยากาศกิจกรรมอบรมความรู้ด้าน ICT พื้นฐานเพื่อความเท่าเทียม หลักสูตรการใช้ ICT พื้นฐานเพื่อความเท่าเทียมสำหรับผู้สูงอายุ
ค้นหาตามปี:   หน้า :
 
WCAG 2.0 (Level AA) 2009 - 2017 Copyright by Ministry of Information and Communication Technology