ขณะนี้อยู่ที่หน้า ...  ดาวน์โหลด > ลดขนาดตัวอักษร : เพิ่มขนาดตัวอักษร

facebook.com/equitable.society
http://www.tkc.go.th/
http://www.asean4all.org/
http://www.asean4all.org/
 
  ดาวน์โหลด
เอกสารโครงการ
 
แบบทดสอบหลักสูตรการพัฒนาเว็บไซต์ที่ทุกคน
ใบสมัครอบรมการพัฒนาเว็บไซ์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
แผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการ
แผ่นโปสเตอร์เต็มใบประชาสัมพันธ์โครงการ
เอกสารรูปแบบมาตรฐานเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ TWCAG 2008
แผนพัฒนาสังคมแห่งความเท่าเทียมด้วย ICT พ.ศ.2551-2553
เอกสารรูปแบบมาตรฐานเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ TWCAG 2009
เอกสารรูปแบบมาตรฐานเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ TWCAG 2010
ใบสมัครการประกวดเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ 2556
 
Template สอนทำเว็บไซต์
 
Templat แบบที่ 1
Templat แบบที่ 2
Templat แบบที่ 3
การใช้งานเทมเพลตเว็บไซต์ 3 แบบ
 
 
WCAG 2.0 (Level AA) 2009 - 2017 Copyright by Ministry of Information and Communication Technology