ขณะนี้อยู่ที่หน้า ...  ดาวน์โหลด > ลดขนาดตัวอักษร : เพิ่มขนาดตัวอักษร  

www.facebook.com/Equitable Society 2556
http://www.tkc.go.th/
http://www.asean4all.org/
http://www.asean4all.org/
 
  ดาวน์โหลด
เอกสารประกอบการอบรม สำหรับคนพิการทางการมองเห็น ปี 2558
 
 
เอกสารประกอบการอบรม สำหรับคนพิการ และผู้ด้อยโอกาส (เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ) ปี 2558
 
 
รายละเอียดหลักสูตร สำหรับคนพิการทางการมองเห็น ปี 2558
 
หลักสูตรการใช้ ICT พื้นฐาน เพื่อความเท่าเทียม สำหรับคนพิการทางการมองเห็น
หลักสูตรการจัดการเอกสาร งานบัญชี และการนำเสนอ สำหรับคนพิการทางการมองเห็น
หลักสูตรการสร้างงานสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อประชาสัมพันธ์ สำหรับคนพิการทางการมองเห็น
หลักสูตรการใช้สังคมออนไลน์เพื่อธุรกิจ สำหรับคนพิการทางการมองเห็น
 
รายละเอียดหลักสูตร สำหรับคนพิการ และผู้ด้อยโอกาส (เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ) ปี 2558
 
หลักสูตรการใช้ ICT พื้นฐาน เพื่อความเท่าเทียม สำหรับคนพิการ และผู้ด้อยโอกาส
หลักสูตรการจัดการเอกสาร งานบัญชี และการนำเสนอ สำหรับคนพิการ และผู้ด้อยโอกาส
หลักสูตรการสร้างงานสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อประชาสัมพันธ์ สำหรับคนพิการ และผู้ด้อยโอกาส
หลักสูตรการใช้สังคมออนไลน์เพื่อธุรกิจ สำหรับคนพิการ และผู้ด้อยโอกาส
 
สไลด์ประกอบการอบรม สำหรับคนพิการ และผู้ด้อยโอกาส (เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ) ปี 2558
 
หลักสูตรการเรียนรู้ ICT พื้นฐานเพื่อส่งเสริมความเท่าเทียม
หลักสูตรการจัดการเอกสาร งานบัญชี และการนำเสนอ (Word 2010)
หลักสูตรการจัดการเอกสาร งานบัญชี และการนำเสนอ (Excel 2010)
หลักสูตรการจัดการเอกสาร งานบัญชี และการนำเสนอ (PowerPoint 2010)
หลักสูตรการสร้างงานสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อประชาสัมพัน
หลักสูตรสังคมออนไลน์เพื่อธุรกิจ
 
เอกสารประกอบการอบรม (คูมืออบรม) ประจำปี 2559
 
 
เอกสารประกอบการอบรม สำหรับผู้สูงอายุ ปี 2560
 
 
 
WCAG 2.0 (Level AA) 2009 - 2017 Copyright by Ministry of Information and Communication Technology