ขณะนี้อยู่ที่หน้า ...  ข่าวประชาสัมพันธ์ > ลดขนาดตัวอักษร : เพิ่มขนาดตัวอักษร

facebook.com/equitable.society
http://www.tkc.go.th/
http://www.asean4all.org/
http://www.asean4all.org/
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญเจ้าหน้าที่ศูนย์ ICT ชุมชนและผู้ที่สนใจ เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมวิทยากรอาสาสมัคร ๒๕๕๙
ขอเชิญคนพิการทางการเคลื่อนไหว เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการสร้างงานสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อประชาสัมพันธ์สำหรับคนพิการและผู้ด้อยโอกาส ๒๕๕๙
หน้า :
 
WCAG 2.0 (Level AA) 2009 - 2017 Copyright by Ministry of Information and Communication Technology