ขณะนี้อยู่ที่หน้า ...  หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > อบรม ความเข้าใจดิจิทัล ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดขอนแก่น ลดขนาดตัวอักษร : เพิ่มขนาดตัวอักษร

facebook.com/equitable.society
http://www.tkc.go.th/
http://www.asean4all.org/
http://www.asean4all.org/
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
อบรม ความเข้าใจดิจิทัล ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดขอนแก่น

อบรม ความเข้าใจดิจิทัล ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดขอนแก่น
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมในหลักสูตร ความเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy) ในวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ  ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดขอนแก่น โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

กิจกรรมส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และรับผิดชอบต่อสังคมในกลุ่มคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุโดย สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

สนใจสมัครได้ที่   http://www.equitable-society.com/ 
หรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๖๓-๗๓๑-๖๖๔๔  email : eqs1000@gmail.com

 
WCAG 2.0 (Level AA) 2009 - 2017 Copyright by Ministry of Information and Communication Technology