ขณะนี้อยู่ที่หน้า ...  หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ขอเชิญคนพิการทางการเห็น เข้าร่วมอบรมใน หลักสูตรการจัดการเอกสาร งานบัญชี และการนำเสนอ สำหรับคนพิการทางการเห็น จังหวัดนครปฐม ลดขนาดตัวอักษร : เพิ่มขนาดตัวอักษร

facebook.com/equitable.society
http://www.tkc.go.th/
http://www.asean4all.org/
http://www.asean4all.org/
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญคนพิการทางการเห็น เข้าร่วมอบรมใน หลักสูตรการจัดการเอกสาร งานบัญชี และการนำเสนอ สำหรับคนพิการทางการเห็น จังหวัดนครปฐม

ขอเชิญคนพิการทางการเห็น เข้าร่วมอบรมใน หลักสูตรการจัดการเอกสาร งานบัญชี และการนำเสนอ  สำหรับคนพิการทางการเห็น  ในระหว่างวันที่ ๖-๘ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ ศูนย์ฝึกอาชีพหญิงตาบอดสามพราน จังหวัดนครปฐม  โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล โดย สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

สนใจสมัครได้ที่
http://www.equitable-society.com/
หรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๖๓-๗๓๑-๖๖๔๔
email : eqs1000@gmail.com

 
WCAG 2.0 (Level AA) 2009 - 2017 Copyright by Ministry of Information and Communication Technology