ขณะนี้อยู่ที่หน้า ...  หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ขอเชิญ คนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย เข้าร่วมอบรมใน หลักสูตรการจัดการเอกสาร งานบัญชี และ การนำเสนอ สำหรับ คนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย จังหวัดแพร่ ลดขนาดตัวอักษร : เพิ่มขนาดตัวอักษร

facebook.com/equitable.society
http://www.tkc.go.th/
http://www.asean4all.org/
http://www.asean4all.org/
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญ คนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย เข้าร่วมอบรมใน หลักสูตรการจัดการเอกสาร งานบัญชี และ การนำเสนอ สำหรับ คนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย จังหวัดแพร่

ขอเชิญ คนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย  เข้าร่วมอบรมใน หลักสูตรการจัดการเอกสาร งานบัญชี และ การนำเสนอ สำหรับ คนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย ในระหว่าง ๙-๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ วิทยาลัยเทคนิคแพร่ จังหวัดแพร่ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น


กิจกรรมพัฒนาศักยภาพคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล โดย สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

สนใจสมัครได้ที่  
http://www.equitable-society.com/ 
หรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๖๓-๗๓๑-๖๖๔๔ 
email : eqs1000@gmail.com

 
WCAG 2.0 (Level AA) 2009 - 2017 Copyright by Ministry of Information and Communication Technology