ขณะนี้อยู่ที่หน้า ...  หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ขอเชิญ ผู้สูงอายุ เข้าร่วมอบรมใน หลักสูตรการใช้ ICT พื้นฐานเพื่อความเท่าเทียม สำหรับผู้สูงอายุ จังหวัดเชียงราย ลดขนาดตัวอักษร : เพิ่มขนาดตัวอักษร

facebook.com/equitable.society
http://www.tkc.go.th/
http://www.asean4all.org/
http://www.asean4all.org/
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญ ผู้สูงอายุ เข้าร่วมอบรมใน หลักสูตรการใช้ ICT พื้นฐานเพื่อความเท่าเทียม สำหรับผู้สูงอายุ จังหวัดเชียงราย

ขอเชิญ ผู้สูงอายุ  เข้าร่วมอบรมใน หลักสูตรการใช้ ICT พื้นฐานเพื่อความเท่าเทียม สำหรับผู้สูงอายุ ในระหว่าง ๑๖-๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหัวง้ม จังหวัดเชียงราย โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล โดย สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

สนใจสมัครได้ที่  
http://www.equitable-society.com/ 
หรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๖๓-๗๓๑-๖๖๔๔ 
email : eqs1000@gmail.com

 
WCAG 2.0 (Level AA) 2009 - 2017 Copyright by Ministry of Information and Communication Technology