ขณะนี้อยู่ที่หน้า ...  หน้าแรก > ตารางอบรม > หลักสูตร : การสร้างงานสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อประชาสัมพันธ์สำหรับคนพิการและผู้ด้อยโอกาส ๒๕๕๙
ลดขนาดตัวอักษร : เพิ่มขนาดตัวอักษร

facebook.com/equitable.society
http://www.tkc.go.th/
http://www.asean4all.org/
http://www.asean4all.org/
 
  ตารางอบรม
หลักสูตร : การสร้างงานสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อประชาสัมพันธ์สำหรับคนพิการและผู้ด้อยโอกาส ๒๕๕๙
กลุ่มผู้เข้าอบรม/สัมมนา : องค์กรภาครัฐ
วันที่ : 9 - 11 มิถุนายน พ.ศ. 2559
สถานที่ : ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการขอนแก่น
ที่อยู่ : ขอนแก่น
โทร :
รายชื่อผู้เข้าอบรม/สัมมนา
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด
 
WCAG 2.0 (Level AA) 2009 - 2017 Copyright by Ministry of Information and Communication Technology