ขณะนี้อยู่ที่หน้า ...  ตารางอบรม > ลดขนาดตัวอักษร : เพิ่มขนาดตัวอักษร

facebook.com/equitable.society
http://www.tkc.go.th/
http://www.asean4all.org/
http://www.asean4all.org/
 
  ตารางอบรม
หากต้องการสมัครเรียน ให้ล็อกอินเข้าระบบ แล้วคลิกสมัครเรียนตามรายวิชาที่เปิดสอน
วันที่ หลักสูตร สถานที่
9 มิ.ย. 2559หลักสูตร : การสร้างงานสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อประชาสัมพันธ์สำหรับคนพิการและผู้ด้อยโอกาส ๒๕๕๙ขอนแก่น
3 มิ.ย. 2559หลักสูตร : การใช้ ICT พื้นฐานเพื่อความเท่าเทียม สำหรับคนพิการและผู้ด้อยโอกาส ๒๕๕๙สมุทรสาคร
25 พ.ค. 2559หลักสูตร : การจัดการงานเอกสาร งานบัญชีและการนำเสนอสำหรับคนพิการและผู้ด้อยโอกาส ๒๕๕๙เพชรบูรณ์
20 พ.ค. 2559หลักสูตร : การใช้ ICT พื้นฐานเพื่อความเท่าเทียม สำหรับคนพิการและผู้ด้อยโอกาส ๒๕๕๙กรุงเทพมหานคร
26 ส.ค. 2556 สุราษฎร์ธานี
5 ส.ค. 2556 กรุงเทพมหานคร
29 ก.ค. 2556 กรุงเทพมหานคร
15 ก.ค. 2556 กรุงเทพมหานคร
8 พ.ย. 2553 สุพรรณบุรี
29 พ.ย. 2553 สงขลา
18 ต.ค. 2553 ลำปาง
6 ก.ย. 2553 สมุทรปราการ
30 ส.ค. 2553 นนทบุรี
15 ส.ค. 2553 หนองคาย
12 ก.ค. 2553 กรุงเทพมหานคร
5 ก.ค. 2553 กรุงเทพมหานคร
8 พ.ย. 2553 กาญจนบุรี
29 พ.ย. 2553 กรุงเทพมหานคร
27 ก.ย. 2553 กรุงเทพมหานคร
16 ส.ค. 2553 อุดรธานี
หน้า :
 
WCAG 2.0 (Level AA) 2009 - 2017 Copyright by Ministry of Information and Communication Technology