ขณะนี้อยู่ที่หน้า ...  ตารางอบรม > ลดขนาดตัวอักษร : เพิ่มขนาดตัวอักษร  

www.facebook.com/Equitable Society 2556
http://www.tkc.go.th/
http://www.asean4all.org/
http://www.asean4all.org/
 
  ตารางอบรม
หากต้องการสมัครเรียน ให้ล็อกอินเข้าระบบ แล้วคลิกสมัครเรียนตามรายวิชาที่เปิดสอน
วันที่ หลักสูตร สถานที่
17 พ.ค. 2560หลักสูตรการจัดการเอกสาร งานบัญชี และการนำเสนอ สำหรับคนพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมายกรุงเทพมหานคร
8 พ.ค. 2560หลักสูตรการสร้างและออกแบบอินโฟกราฟิกเพื่อสร้างสื่อประชาสัมพันธ์นนทบุรี
12 พ.ค. 2560หลักสูตร : การขายสินค้าออนไลน์ สำหรับสตรีด้อยโอกาสปทุมธานี
1 พ.ค. 2560หลักสูตร : การตลาดผ่านโซเชียลมีเดีย สำหรับคนพิการทางสติปัญญากรุงเทพมหานคร
26 เม.ย. 2560หลักสูตรการใช้ ICT พื้นฐานเพื่อความเท่าเทียม สำหรับผู้สูงอายุระยอง
19 เม.ย. 2560หลักสูตรการใช้ ICT พื้นฐานเพื่อความเท่าเทียม สำหรับผู้สูงอายุพระนครศรีอยุธยา
29 มี.ค. 2560หลักสูตรการจัดการเอกสาร งานบัญชี และการนำเสนอ สำหรับเด็กด้อยโอกาสสุราษฎร์ธานี
25 มี.ค. 2560หลักสูตร : การขายสินค้าออนไลน์ สำหรับสตรีด้อยโอกาสกระบี่
21 มี.ค. 2560หลักสูตรการสร้างและออกแบบอินโฟกราฟิกเพื่อสร้างสื่อประชาสัมพันธ์นครศรีธรรมราช
17 มี.ค. 2560หลักสูตรการใช้ ICT พื้นฐานเพื่อความเท่าเทียม สำหรับผู้สูงอายุสงขลา
6 มี.ค. 2560หลักสูตรการจัดการเอกสาร งานบัญชี และการนำเสนอ สำหรับคนพิการทางการเห็นนครปฐม
27 ก.พ. 2560หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพคนพิการทางสติปัญญาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลปทุมธานี
24 ก.พ. 2560หลักสูตรการจัดการเอกสาร งานบัญชี และการนำเสนอ สำหรับคนพิการทางการเห็นลพบุรี
20 ก.พ. 2560หลักสูตรการจัดการเอกสาร งานบัญชี และการนำเสนอ สำหรับคนพิการทางการเห็นร้อยเอ็ด
17 ก.พ. 2560หลักสูตรการจัดการเอกสาร งานบัญชี และการนำเสนอ สำหรับคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกายอุบลราชธานี
13 ก.พ. 2560หลักสูตรการจัดการเอกสาร งานบัญชี และการนำเสนอ สำหรับเด็กด้อยโอกาสสกลนคร
10 ก.พ. 2560หลักสูตรการจัดการเอกสาร งานบัญชี และการนำเสนอ สำหรับคนพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมายอุดรธานี
6 ก.พ. 2560หลักสูตรการจัดการเอกสาร งานบัญชี และการนำเสนอ สำหรับเด็กด้อยโอกาสเลย
6 ธ.ค. 2559หลักสูตรการจัดการเอกสาร งานบัญชี และการนำเสนอ สำหรับคนพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมายนครปฐม
2 ธ.ค. 2559หลักสูตรการจัดการเอกสาร งานบัญชี และการนำเสนอ สำหรับคนพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมายนนทบุรี
หน้า :
 
WCAG 2.0 (Level AA) 2009 - 2017 Copyright by Ministry of Information and Communication Technology