ขณะนี้อยู่ที่หน้า ...  ตารางอบรม > ลดขนาดตัวอักษร : เพิ่มขนาดตัวอักษร  

www.facebook.com/Equitable Society 2556
http://www.tkc.go.th/
http://www.asean4all.org/
http://www.asean4all.org/
 
  ตารางอบรม
หากต้องการสมัครเรียน ให้ล็อกอินเข้าระบบ แล้วคลิกสมัครเรียนตามรายวิชาที่เปิดสอน
วันที่ หลักสูตร สถานที่
2 ก.ค. 2560หลักสูตร :: ความเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy) สมุทรปราการ
9 ก.ค. 2560หลักสูตร :: ความเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy) หนองคาย
6 ก.ค. 2560หลักสูตร :: ความเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy) ชลบุรี
4 ก.ค. 2560หลักสูตร :: ความเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy) ชลบุรี
3 ก.ค. 2560หลักสูตร :: ความเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy) ระยอง
7 ก.ค. 2560หลักสูตร :: ความเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy) ขอนแก่น
13 ก.ค. 2560หลักสูตร :: ความเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy) บึงกาฬ
24 พ.ค. 2560หลักสูตร :: ความเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy) พระนครศรีอยุธยา
19 พ.ค. 2560หลักสูตร :: ความเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy) ปทุมธานี
16 พ.ค. 2560หลักสูตร :: ความเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy) กรุงเทพมหานคร
25 พ.ค. 2560หลักสูตร :: ความเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy) สระบุรี
26 พ.ค. 2560หลักสูตร :: ความเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy) สระบุรี
12 พ.ค. 2560หลักสูตร :: ความเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy) ประจวบคีรีขันธ์
15 พ.ค. 2560หลักสูตร :: ความเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy) สมุทรปราการ
20 พ.ค. 2560หลักสูตร :: ความเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy) นนทบุรี
22 พ.ค. 2560หลักสูตร :: ความเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy) นครนายก
28 พ.ค. 2560หลักสูตร :: ความเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy) ลพบุรี
5 มิ.ย. 2560หลักสูตร :: ความเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy) เชียงใหม่
12 มิ.ย. 2560หลักสูตร :: ความเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy) พิษณุโลก
9 มิ.ย. 2560หลักสูตร :: ความเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy) น่าน
หน้า :
 
WCAG 2.0 (Level AA) 2009 - 2017 Copyright by Ministry of Information and Communication Technology